We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
20 juli 1937

Reorganisatie belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

22 februari 1933

Benoeming van N.J. den Hartog tot inspecteur der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 april 1931

Benoeming van dhr. D.J. Müller tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

16 augustus 1929

Wie het kleine versmaadt…!

Bron: Nieuwe Brielsche Courant.

6 november 1924

Kommiezen gevraagd.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

20 maart 1924

Benoeming van A.C. Luber tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 januari 1924

C.J. van Hiele is eervol ontslag verleend als ontvanger der directe belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

15 april 1923

Benoeming van A.G.J. Tenkink tot ontvanger der registratie en domeinen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 oktober 1922

Benoeming van E. Otte tot kommies der belastingen..

Bron: Goessche Courant.

21 september 1921

Vertrek J.V. Versluijs als ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

3 maart 1920

Benoeming van J.C. Versluys tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

14 november 1919

Vertrek van J. Pleyte als ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

9 april 1914

Vertrek van I.J.J. van Assum als inspecteur der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

10 januari 1914

Mr. J. Pleijte benoemd tot ontvanger der domeinen.

Bron: Middelburgsche Courant.

5 december 1913

Vertrek van P.J. Adriani als inspecteur der domeinen.

Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode.

27 april 1912

Benoeming van J.H.W. Soeters tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

1 mei 1911

Vertrek F.P. Wethmar en benoeming van I.J.J. van Assum als inspecteur der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

20 augustus 1908

Benoeming van C.J. van Hiele tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Nieuwsblad.

25 maart 1908

Vertrek T.A. Coenen als ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

10 juni 1906

Vertrek van H.L.A. Bongaerts.

Bron: Middelburgsche Courant.

25 januari 1906

T.A. Coenen benoemd tot ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

5 december 1905

Vertrek van J. Moll als ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

30 april 1904

M.H.L.A. Bongaerts herbenoemd tot ontvanger der belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

6 november 1903

Vertrek van G. den Hartogh benoeming van F.P. Wethmar als inspecteur de belastingen.

Bron: Middelburgsche Courant.

13 oktober 1903

Benoeming van J. Moll tot ontvanger der belastingen.

Bron: Utrechts Archief.

Top
Gegevens laden