We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
11 januari 2015

Proclamatie H. Calixtuskerk tot basiliek.


Bron: Radio 1.

In Groenlo (St. Paulus parochie) vond op 11 januari de plechtige proclamatie plaats van de verheffing van de H. Calixtuskerk tot basiliek. Dit gebeurde tijdens een pontificale Eucharistieviering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk.

Foto`s
(meer…)

12 augustus 2014

H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek.

Paus Franciscus heeft de H. Calixtuskerk in Groenlo verheven tot basiliek (‘basilica minor’). (meer…)

14 oktober 2012

Het Adema orgel wordt weer in gebruik genomen.

Het orgel werd in 1926 gebouwd door Sybrand P.H. Adema voor de in 1885 door Cuypers gebouwde kerk van de HH Nicolaas en Barbara “De Liefde” in Amsterdam.
Foto`s
(meer…)

1 oktober 2011

Benoeming van H. de Jong tot pastoor.

2 februari 2006

Oud pastoor W. Bekke overleden.

In het ziekenhuis te Winterwijk is plotseling overleden oud-pastoor Willie Bekke. Hij was lid van de congregatie van de Maristen en pastoor van de H. Maria parochie van 1984 tot 1999. Vanaf 1999 tot 2006 was hij pastoor te Ellewick in Duitsland.

31 oktober 1999

Sluitingsceremonie zorgt voor volle kerk.

Een lange stoet kerkgangers trok in processie naar de Calixtuskerk, halverwerge de eredienst die in de Mariskerk begonnen was.

GROENLO
Zelden heeft de Mariakerk in Groenlo de laatste jaren zo vol gezeten als gisteren, de dag dat er voor de laatste keer een eredienst werd gehouden. (meer…)

1 januari 1999

Samenvoeging Calixtus parochie en de Heilige Maria Moeder Gods.

13 november 1994

Afscheid van de zusters.

14 mei 1989

Mariaparochie in Groenlo 25 jaar

Berend Engel onthult Madonnabeeld.

Tijdens de viering mocht Berend Engel- de eerste dopeling destijds in de Mariakerk- het eerste deel van het kunstwerk onthullen. (meer…)

1 januari 1987

Exacte datum onbekend.

Het voormalige gasthuis bestaat 600 jaar.
In die periode is deze uitgegroeid tot een centrum van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen met regionale functies.

1 januari 1983

Exacte datum onbekend.

W.Bekke benoemd tot pastoor.

2 oktober 1979

Vertrek van J.A. van Boven als predikant.

Bron: Leeuwarder courant

2 juni 1977

Oude Calixtus komt in handen van Stichting Oude Gelderse Kerken.

19 maart 1974

De Israëlitische begraafplaats wordt tot monument verklaard.

28 februari 1973

Benoeming van J.A. van Boven tot predikant.

Bron: Leeuwarder courant.

1 januari 1973

Exacte datum onbekend.

J. Bruggeman benoemd tot pastoor.

Bron: ECAL.

21 maart 1969

Deken van Dam krijgt eervol ontslag door kardinaal Alfrink.

Benoemd werd H.J.H.J. Veeger tot pastoor van de Calixtus.

Bron: De Tijd.

1 januari 1968

Exacte datum onbekend.

Na de sloop van het zustersgedeelte verhuizen de zusters naar twee woningen aan de Buitenschans.

1 januari 1968

Exacte datum onbekend.

Start van de sloop van het oudste gedeelte van het ziekenhuis.

Hierdoor gaat ook het onderkomen van de zusters van barmhartigheid verloren.

18 februari 1966

Benoeming van H.G.J. Krüthoff tot kapelaan.

Bron: De Tijd.

1 januari 1965

Invoering Algemene Bijstandswet.

Daarmee komt een einde aan de plaatselijke armenzorg zoals deze eeuwen door het gasthuis is uitgevoerd.

1 januari 1964

Exacte datum onbekend.

Splitsing van de Calixtusparochie en de Heilige Maria Moeder Gods.

20 juni 1963

Ds. J.H. Haspels geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Bron: De Tijd.

25 maart 1963

Benoeming van Kruthoff tot waarnemend pastoor.

Bron: Leeuwarder courant.

19 januari 1963

Benoeming van J.H. Kievitsbosch tot “bouwpastoor” van de H. M. Moeder Gods.

Hij werd benoemd door Bernhard Kardinaal Alfrink.

Top
Gegevens laden